Realizované stavby

Referencie

Z našich realizácií vyberáme:


2020

 • Opravy mestských komunikácií a chodníkov v meste Senec (RZ)
 • Kanalizácia na stavbe IBV v obci Most pri Bratislave
 • Oprava mosta Senec
 • Oprava chodníka v obci Trenčianske Mitice
 • Odstránenie havarijného stavu mosta v obci Lozorno

2019

 • Oprava mosta v extraviláne obce Rohožník
 • Oprava mosta v extraviláne mesta Pezinok
 • Opravy mestských komunikácií a chodníkov v meste Senec (RZ)
 • Miestna komunikácia Slnečné jazerá Sever v meste Senec
 • Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v obci Dojč
 • Vnútroareálové betónové a asfaltové plochy v areáli firmy CRH Rohožník
 • Oprava mosta Kostolná pri Dunaji
 • Rekonštrukcia chodníka v Otrubnici, Dojč

2018

 • Parkovisko Hotela Delfín v meste Senec
 • Vnútroareálové betónové plochy v Cukrovare Sereď
 • Lokálne opravy mestských komunikácií v meste Malacky
 • Opravy mestských komunikácií a chodníkov v meste Senec (RZ)
 • Chodník z liateho asfaltu Turá Lúka – Myjava
 • Oprava mosta v meste Malacky
 • Oprava priepustu v obci Marianka

2017

 • Výstavba cesty Dolné Orešany
 • Sanácia poškodeného mosta Boldog- Čataj
 • Sanácia poškodeného mosta Blatné- Čataj
 • Opravy mestských komunikácií a chodníkov v meste Senec (RZ)
 • Vnútroareálové betónové plochy a kanalizácia v Cukrovare Sereď
 • Sanácia poškodeného priepustu na horskom prechode Pezinská Baba

2016

 • Oprava vozovky Železničnej ulice po sadnutej kanalizácii v obci Šelpice
 • Opravy mestských komunikácií a chodníkov v meste Senec (RZ)
 • Lokálne opravy mestských komunikácií v meste Myjava
 • Oprava vozovky na estakáde D1 Prievoz, Bratislava
 • Sanácia poškodeného priepustu na ceste Pezinok – Šenkvice
 • Sanácia poškodeného priepustu na ceste Chorvátsky Grob – Čierna voda
 • Obecný vodovod II. Etapa v obci Suchá nad Parnou
 • Oprava vozovky Stupavská ulica, Bratislava - Rača

2015

 • Oprava poškodeného mosta v extraviláne obce Ivanka pri Dunaji
 • Revitalizácia mesta Myjava po povodniach – oprava chodníka Myjava-Turá Lúka
 • Oprava poškodeného mosta v extraviláne obce Slovenský Grob
 • Oprava poškodeného mosta v extraviláne mesta Pezinok
 • Výstavba chodníka v obci Suchá nad Parnou
 • Oprava poškodeného mosta v extraviláne obce Závod

2014

 • Parkovisko na ul. Gen. Goliana v meste Trnava
 • Chodníky v obci Bohdanovce nad Trnavou
 • Lokálne opravy ciest v meste Trnava
 • Sanácia poškodeného mosta v obci Láb
 • Oprava poškodeného priepustu na ceste Modra – Vinosady
 • Odvodnenie cesty Borinka – prieťah
 • Chodník v obci Suchá nad Parnou

2013

 • Odstránenie škôd po povodniach v obci Píla - revitalizácia ihriska
 • Obecný vodovod v obci Suchá nad Parnou
 • Oprava poškodených mostov v extraviláne obce Závod
 • Opravy mestských komunikácií a chodníkov v meste Senec (RZ)

2012

 • Oprava mosta Stará Bohatá
 • Opravy mestských komunikácií a chodníkov v meste Senec (RZ)
 • Rekonštrukcia mosta v obci Píla
 • Oprava vozovky cesty Nová ulica, Slovenský Grob
 • Vybudovanie protipovodňových opatrení v povodí rieky Gidra, Píla
 • Asfaltérske práce v obci Suchá nad Parnou

2011

 • Opravy mestských komunikácií a chodníkov v meste Senec (RZ)
 • Oporný múr v obci Píla
 • Oprava krajnice štátnej cesty v obci Hrubý Šúr
 • Park oddychu mesta Senec

2010

 • Rozšírenie cyklotrasy Slnečné jazerá Senec
 • Zriadenie parkoviska Slnečné jazerá Senec
 • Amfiteáter Senec – rekonštrukcia verejného osvetlenia, vstupný objekt, hľadisko, fontána, premietacia stena