O nás

O nás

Predstavujeme sa Vám ako stavebná spoločnosť, ktorá v rámci svojho pôsobenia zabezpečuje komplexné stavebné a technologické dodávky a služby súvisiace prevažne s prípravou a realizáciou cestných a inžinierskych stavieb.

Hlavná stavebná výroba spoločnosti EuroBrik s.r.o. sa zameriava na výstavbu a opravy asfaltových a betónových ciest, mostov, spevnených plôch, chodníkov, parkovísk, peších zón a detských ihrísk. Predmetom činnosti našich dodávok sú aj líniové stavby ako kanalizácie, vodovody, plynovody a elektrické siete.

Citlivo vnímame individuálne požiadavky investora a snažíme sa o optimálne riešenie z technického, prevádzkového a ekonomického hľadiska. Veľký dôraz kladieme na kvalitu prevedených prác, zohľadnenie individuálnych požiadaviek zákazníka a jeho celkovú spokojnosť.

Cieľ:

Dlhodobým cieľom našej spoločnosti je udržanie a rozvíjanie pozície na slovenskom stavebnom trhu so zameraním sa na potreby rozvíjania miest a obcí a ich sociálnu infraštruktúru a vybavenosť.

V náročných podmienkach na trhu si chceme upevniť a prehlbovať svoje postavenie. Možnosti pre zabezpečenie ďalšieho rastu a rozšírenia našich aktivít vidíme v zameraní sa na komplexnosť, flexibilitu a kvalitu našich služieb.

Hlavným predmetom činnosti našej spoločnosti je budovanie, rekonštrukcia a opravy cestnej infraštruktúry pre našich klientov s dôrazom na zdravé životné prostredie. Nie je nám ľahostajné ako, a kde vyrastajú naše deti, preto každoročne sponzorujeme rozvoj športových areálov a detských ihrísk.

Kvalita:

Vysoký stupeň nasadenia a kompaktnosť riadenia jednotlivých činností a fáz každej zákazky nám umožňuje rýchlo napredovať pri realizácii a dodržiavať pri tom stanovené termíny a požadovanú kvalitu.

Naši vedúci pracovníci a technici sú profesionáli vo svojej oblasti, pričom disponujú potrebným vzdelaním, odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona 138/1992 Zb. a dlhoročnou praxou v odbore.

Našou doterajšou činnosťou dokazujeme, že sme konkurencieschopní s ktoroukoľvek stavebnou firmou podobného zamerania.

Individuálne požiadavky a spokojnosť investora sú pre nás výzvou a hnacím motorom.

Parametre a kvalita doteraz zrealizovaných stavieb, ako aj stavieb, ktoré v súčasnosti realizujeme, Vám zaručujú, že ak si vyberiete pre realizáciu Vášho projektu práve našu spoločnosť, rozhodnete ste sa správne.